Kårstyrelsen

Kåren har en vald styrelse som träffas några gånger under terminen. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin.

I kårstyrelsen sitter också bl.a. avdelningsledare. Kontakta gärna din avdelningsledare eller kårordförande om det är något du vill att kårstyrelsen ska diskutera eller om du vill delta i kårstyrelsens arbete för en bra fritid för våra barn och ungdomar. Vilka som sitter i styrelsen kan du se längre ned på sidan.

Kårstyrelsens sammanträden

När kårstyrelsen sammanträder kan du se i kalendern.

Styrelsen når du enklast genom att skicka mail till styrelse@tegsscoutkar.se.

Styrelse

Viktor Lindström

Sekreterare / Ledare

Hjalmar Hultqvist

Utmanare / Styrelseledamot / Ledare

Kerstin ”Kärran” Helmsjö

Medlemsregistrerare / Postmottagare / Ledare

Per Hänström

Ledare / Styrelseledamot

Revisor

Fredrik Granberg

Revisor

Gullan Vängbo

Revisorssupplent

Valberedning

Johannes Karlsson

Ledare / Valberedning

Anders Rehnman

Valberedning